Η Εταιρεία μας ΤΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ.Ε.Ε ιδρύθηκε το 2010. Πριν την ίδρυση της ο διαχειριστής και μέλος της εταιρίας διέθετε ατομική επιχείρηση με πενταετή εμπειρία στο χώρου του καθαρισμού. Οι γνώσεις και η εμπειρία που απέκτησε, η καλή σχέση του με τους πελάτες και το προσωπικό, καθώς και οι προκλήσεις του επαγγέλματος, σύντομα τον οδήγησαν στην δημιουργία νέας εταιρίας.

Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται στο Ίλιον, στην οδό Λεόντειου 18. Η Εταιρία μας αναλαμβάνει έργα εντός αλλά και εκτός Αττικής. Αρχικούς γενικούς καθαρισμούς και συντηρήσεις καθαρισμού κτιρίων. Επίσης αναλαμβάνει έργα που απαιτούν εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού, όπως Νοσοκομεία κλπ και καθαρισμούς υαλοπινάκων ακόμα και σε κτίρια με δυσκολία πρόσβασης, χρησιμοποιώντας ειδικά ανυψωτικά μηχανήματα. Διαθέτει πλούσια συλλογή από μηχανήματα καθαρισμού τελευταίας τεχνολογίας (εφόσον και η ίδρυση της είναι σχετικά πρόσφατη), τα οποία είναι μεγάλης ισχύος ως προς την απόδοση τους και με τη μικρότερη δυνατή εκπομπή θορύβου.

Τα υλικά καθαρισμού που χρησιμοποιούμε χαρακτηρίζονται από την οικολογική τους σύνθεση και την φιλικότητα προς το περιβάλλον. Είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Συνδυάζουν τον αποτελεσματικό καθαρισμό με την απολύμανση, αλλά και την ευχάριστη αρωματική οσμή. Το προσωπικό που απασχολεί είναι έμπιστο και εκπαιδευμένο ως προς την χρήση των μηχανημάτων και των υλικών καθαρισμού. Φέρει ομοιόμορφες στολές και ελέγχεται κατά την εργασία του από επόπτες.

Για κάθε νέο έργο που αναλαμβάνει η Εταιρία μας, εάν απαιτείται, γίνονται νέες προσλήψεις, με προσεκτική επιλογή και αυστηρά κριτήρια. Το καινούργιο προσωπικό εκπαιδεύεται γενικά, αλλά και ειδικά για τις ανάγκες καθαρισμού των συγκεκριμένων χώρων, την παρουσίασή του και την συμπεριφορά του.


Θα μας βρείτε:
SCROLL TO TOP